fbpx

Styrelsemötet 3 juni

Styrelsemötet 3 juni

Styrelsemötet 3 juni 500 281 Näringslivet Falkenberg

Vid vårt senaste styrelsemöte gästades vi av Kicki Nordberg, kommundirektör i Falkenbergs kommun. Hon delade med sig av sina strategier för att göra Falkenberg till Sveriges bästa näringslivskommun, med fokus på att integrera näringslivsperspektivet i kommunens ledningsarbete och att vara en förebild i vardagen.

Kicki lyfte fram kort- och långsiktiga mål, rekrytering av en ny näringslivschef, fortsatt utveckling av näringslivet i Falkenberg med särskilt fokus på de unga och säkerhetsfrågor och brottsförebyggande arbete. Hon betonade även vikten av ett positivt företagsklimat och presenterade att man kommer agera värdkommun för entreprenörsregionen under 2025. (12 kommuner)

Mötet inkluderade också formalia som fastställande av dagordningen och godkännande av föregående mötesprotokoll. Arbetsutskottet har träffat ledande politiker och kommundirektör och där lyftes främst enkätsvaren från Svenskt Näringsliv som släppts. Kommande styrelsekonferens i september lyftes och övriga punkter på agendan behandlades också.

Nästa möte är planerat till den 20 augusti.

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

Utskick - ja tack!

Vill du ta del av våra kostnadsfria utskick via e-post och följa vad vi gör? Registrera dig genast!

    Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Integritetspolicy