fbpx

Samverkan

Kommunsamverkan
Näringslivet Falkenberg har täta kontakter med kommunens politiker och tjänstemän. Bl a träffar styrelsens arbetsutskott regelbundet representanter från kommunledningen och ledande kommunpolitiker tillsammans med näringslivschefen, Jan Melkersson.

Vid dessa träffar framför vi bland annat synpunkter från näringslivet. Träffarna karakteriseras av en konstruktiv och öppen attityd från båda sidor. Ett flertal frågor har i samverkan lösts till alla parters belåtenhet.

Styrelsens arbetsutskott  (AU) består av:

Lotta Peltorarvo, ordförande

Jonas Källström, vice ordförande

Magnus Wernersson, ledamot

Johanna Knutsson, ledamot

Affärsutveckling Successteam

Successteam är en möjlighet för dig som vill utveckla ditt företag, dina produkter och tjänster genom erfarenhetsutbyte och feedback från andra företagare. Det är ett tidsstyrt projekt som drivs av Falkenbergs Näringsliv AB och oss på Näringslivet Falkenberg.

Är du intresserad av att deltaga i kommande projekt – mejla oss, så förser vi dig med information.

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

E-post utskick

Vill du ta del av våra e-post utskick, registrera dig genom att klicka på Registrera knappen.

    Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Integritetspolicy
    X