VERKSAMHETSPLAN 2017

Verksamhetsidé
Näringslivet Falkenberg är en ideell organisation som samverkar och agerar för att stärka och utveckla näringslivet inom kommunen. Vi påverkar, sammanför, inspirerar.

Vision
Tillsammans utvecklar vi ett dynamiskt Falkenberg!

Mission
Vi skapar forum för engagemang, samverkan och utveckling, för Falkenbergs bästa.

Ledstjärnor
Engagemang, samverkan och utveckling.


Näringslivet Falkenberg skall under 2017 bedriva följande verksamhet:

Nätverka/inspirera
Utveckla möjligheterna att nätverka och inspirera, genom bl. a. Näringslivsdagen, Näringslivsluncher, Näringslivsfrukostar, Nätverksgrupper och beslutade projekt tillsammans med Falkenbergs Näringsliv AB.
Under 2017 firar Näringslivet Fbg 20 år, vilket kommer att uppmärksammas i någon form.

Påverka
Genom kontinuerliga träffar med Falkenbergs kommunledning sker samverkan och möjligheter till påverkan för att utveckla näringslivet inom kommunen. 

Samverkar med Region Halland och andra intresseorganisationer i aktuella frågor.

Bygga broar:
Mellan olika aktörer, där skola – näringsliv är en av flera.

Medlemskommunikation
Välkomna nya företag och erbjuda dem ett brett kontaktnät.
Ta tillvara på de frågeställningar och synpunkter som kommer från medlemmar till styrelse.
Kommunicera och sprida nyheter till förenings medlemmar via hemsida, facebook, nyhetsbrev eller träffar.

 

 

 

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies