MIHR Search&Development

MIHR Search&Development

MIHR Search&Development 150 150 Näringslivet Falkenberg

Kort beskrivning:

Vi stödjer din verksamhet främst inom affärsområdena REKRYTERING och FÖRETAGSUTVECKLING. Exempel på uppdrag:

1. Rekrytering&Urval: Stöd vid kravprofil, mediastrategi, annonsering, administration av ansökningar, kompletterande search, urval, intervjuer, personlighetskartläggning, referenstagning, bakgrundskontroll.

2. Search/Executive Search/Headhunting: Avancerad sökning och matchning mot kravprofil.

3. Second Opinion Internsökande/Externsökande: Referenstagning, research, personlighetskartläggning/personlighetstester.

4. Grupp/Team-analys: Kartläggning av teamets sammansättning utifrån egenskaper och kompetens, dess styrkor och utvecklingspotential med utgångspunkt i DISC.

5. Team- Ledar- och Medarbetarutveckling och Coachning: Med enjoyment-performance-teorin i botten och Jaget, Laget&Företaget som byggstenar utvecklar vi både Ledare och Teamet mot proaktivetet, öppenhet och högprestation.

6. Interimsuppdrag: Chefer, VD:ar , projektledare och specialister för övergångs- och tidsatta uppdrag.

7. Styrelser och Advisory Boards: Rekrytering av ledamöter, ordföranden och valberedningar.

8. Utgör en av de Region Hallands Timbankskonsulter inom områdena Strategi och Affärsutveckling, Organisation och Ledarskap samt Ekonomi, där vi främst hjälper till att implementera ett kostnadsfritt bokföringsprogram.

 

Kontakt: Anita A'son-Strandahl

Antal anställda: 1

Adress: Box 834

Postnr: 301 18

Postadress: Halmstad

Tel: 070 20 44 733

E-mail: anita@mihr.se

Hemsida: www.mihr.se

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

E-post utskick

Vill du ta del av våra e-post utskick, registrera dig genom att klicka på Registrera knappen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
Integritetspolicy
X