fbpx

Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken AB 150 150 Näringslivet Falkenberg

Hallandstrafiken AB

Branschen: Transport

Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag inom Region Halland. Verksamheten bedrivs genom trafik som upphandlas från fristående trafikföretag i konkurrens.
Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Västkustbanan. Trafikutbudet möjliggör resor inom länet men också till/från Västra Götaland, Småland och Skåne. Linjenät och turutbud är i första hand uppbyggt för att tillgodose arbets- och utbildningspendling men finns också till för att täcka behov av service- och fritidsresor.
Via Uppdragsavtal har Hallandstrafiken ansvaret att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun.

Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjutsar.

Kontakt

Telefon: 0346-71 25 51

E-post: kerstin.andersson@hlt.se

Hemsida: https://www.hlt.se

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

Utskick - ja tack!

Vill du ta del av våra kostnadsfria utskick via e-post och följa vad vi gör? Registrera dig genast!

    Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Integritetspolicy