fbpx

Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken AB 150 150 Näringslivet Falkenberg

Hallandstrafiken AB

Transport

Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag inom Region Halland. Verksamheten bedrivs genom trafik som upphandlas från fristående trafikföretag i konkurrens.
Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Västkustbanan. Trafikutbudet möjliggör resor inom länet men också till/från Västra Götaland, Småland och Skåne. Linjenät och turutbud är i första hand uppbyggt för att tillgodose arbets- och utbildningspendling men finns också till för att täcka behov av service- och fritidsresor.
Via Uppdragsavtal har Hallandstrafiken ansvaret att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun.

Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjutsar.

Contact

Phone: 0346-71 25 51

Email: kerstin.andersson@hlt.se

Website: www.hlt.se

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

E-post utskick

Vill du ta del av våra e-post utskick, registrera dig genom att klicka på Registrera knappen.

    Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Integritetspolicy
    X