Extra föreningsstämma 5/4

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till

 

Extra föreningsstämma 

Datum: Fredagen den 5 april kl. 11.00

Plats: Falkhallen

 

KALLELSE 
Styrelsen för Näringslivet Falkenberg kallar in till en extra föreningsstämma för att ta beslut kring förslag på nya stadgar. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 5. Fråga om godkännande av kallelse och föredragningslista
 6. Beslut av förslag på nya stadgar, se bilaga befintliga stadgar och förslag på nya stadgar 
 7. Ordförande avslutar mötet   

Bilaga - befintliga stadgar 

Bilaga - förslag på nya stadgar

Vi rekommenderar dig att jämföra befintliga stadgar med förslaget på de nya. Här följer en kortare summering av några av de ändringar och förtydligande som gjorts i det nya förslaget:

 • Ändring - uppdatering till föreningens typsnitt
 • Ändring - omskrivningar och ändringar av meningsuppbyggnad för att uppdatera stadgarna till dagens språkbruk
 • Ändring - ordningsföljd av innehåll i stadgarna och vissa tillägg
 • Ändring - från föreningsstämma till årsmöte
 • § 1 Tillagt att föreningen är religiöst och politiskt obunden. Tillagt att föreningen även skall bidra till ett hållbart Falkenberg.
 • § 4 Nyhet - Upphörande av medlemskap och hur det sker har ej funnits tidigare 
 • § 6 Nyhet - tydliggörande av beslutande organ i föreningen
 • § 8 Ändring - flyttat fram datum för ordinarie årsmöte till 30 april
 • § 10 Ändring - att extra årsmöte numera kräver minst 1/3 av medlemmarna och att ett extra årsmöte skall ske tidigast tre och senast åtta veckor efter styrelsens begäran
 • §11 Förtydligande - styrelsens sammansättning. Nyhet - att styrelsemöten protokollförs och justeras av en ledamot 
 • § 12 Förtydligande - Arbetsutskottets uppgifter och att det förs minnesanteckningar

  

 

Efter följer Näringslivslunch med Magnus Adler. Du anmäler dig till den separat, så att du får lunch. 

ANMÄLAN

Senast den 2 april här nedan.  

Näringslivet Falkenbergs webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies och dataskydd