fbpx

3 frågor till Näringslivschefen Jan Melkersson

3 frågor till Näringslivschefen Jan Melkersson

3 frågor till Näringslivschefen Jan Melkersson 2560 2560 Näringslivet Falkenberg

Jag fick ställa några korta frågor till Jan Melkersson över en kopp kaffe.  Här ger han sin syn på näringslivsklimatet, vad som är på gång och hur han själv hämtar kraft i dessa tider.

 

Hur upplever du att näringslivsklimatet i Falkenberg är just nu?

Vi märkte tidigt att besöksnäring, handel, restaurang- och eventbranschen drabbades och nu ser vi att effekten spridit sig till nästan alla branscher.

Känslan, jag upplever just nu, är att vi är inne i en ny fas där företagen anpassat sig rätt bra till de rådande omständigheterna. Många har satt sig in i de stödpaket som erbjuds och permitteringar är vanligt.

Glädjande nog, finns det företag som klarar sig riktigt bra nu och som till och med har ökat sin produktion, vilket vi inte får glömma.

Mina medarbetare på näringslivsavdelningen och jag känner tydligt den positiva ”Falkenbergsandan” där det finns en stor vilja att stötta och hjälpa varandra. Jag har fått flera samtal från både företagare och privatpersoner som erbjudit sin hjälp och kommit med tips inom olika områden, vilket är fantastiskt.

Presentkortet på 300 kr som delades ut till alla kommunanställda har mottagits positivt och vi ser att det kommer många olika branscher till del.

I slutet av maj kommer det att finnas möjlighet att köpa ett Falkenbergspresentkort. Jag har redan hört flera företagare som planerar att köpa dessa presentkort till sina anställda för att gynna och hålla handeln i centrum levande.

Vad lägger ni inom näringslivsavdelningen mest fokus på nu?

Vi jobbar löpande med att hantera den uppkomna situationen och har som ambition att fortsatt vara ett stöd till alla företag i kommunen. Vi har inte på något sätt lagt ner vår övriga verksamhet utan fortsätter att utveckla och skapa förutsättningar för att Falkenberg skall stärkas, utvecklas och vara en attraktiv kommun att etablera sig i.

Själv deltar jag på täta och kontinuerliga möten med övriga förvaltningschefer för att vi snabbt skall kunna agera och stötta varandra inom våra olika verksamheter och verkställa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. De olika möjligheterna vi som kommun har att stötta näringsliv och andra verksamheter finns på kommunens hemsida.

Vi upplever ett stort behov av att kunna erbjuda kompetenshöjande utbildningar till permitterade och uppsagda. Därför har vi under de senaste veckorna ansökt om ett stort utvecklingspaket från ESF. Målsättningen är att kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar med start i september. Vi tror att det ligger rätt i tiden och är en förutsättning för att stärka företagens kompetenser inför framtiden. För att vi skall kunna skapa rätt utbildningar kommer det snart ut en enkät som vi gärna ser att näringslivet svarar på.

Parallellt jobbar vi även tillsammans med Vuxenutbildningen i Falkenberg. De kan redan nu hjälpa permitterad personal med att lägga upp en individuell utbildningsplan för att stärka kompetensen inom ett arbetsområde.

Vi glädjer oss, trots rådande tider, att det sker nya etableringar i kommunen och nyligen blev det klar med bland annat Biltema som skall etablera sig ute vid motet.

 

Nu har kaffekoppen tömts och Janne skall vidare till nästa möte. Innan han går så frågar jag…

Hur hämtar du kraft och energi?

Jag tar gärna en tur ut på havet med båten när jag vill koppla av.

Men du, glöm inte få med att man alltid kan kontakta oss på Näringslivsavdelningen när man har tankar och idéer.

Det är tuffa tider nu och det gäller att göra det bästa av situationen och vara modig i sina beslut. Vi står och kommer att stå inför många utmaningar men jag är helt övertygad om att vi Falkenbergare kommer att klara av detta tillsammans.

 

…sedan tackar jag Janne, tar hans kopp och är tacksam för att få bo och verka i Falkenberg. 

/Marinette Larsson, verksamhetsledare Näringslivet Falkenberg

Bli medlem

Näringslivet Falkenberg är ett aktivt forum för många företagare och vi blir gärna ännu fler.

Utskick - ja tack!

Vill du ta del av våra kostnadsfria utskick via e-post och följa vad vi gör? Registrera dig genast!

    Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Integritetspolicy